Trainingen voor het (speciaal) onderwijs
1 Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en verbale agressie
2 Veilig fysiek ingrijpen bij agressie

Bijna 80% van het onderwijspersoneel wordt wel eens geconfronteerd met grensoverschrijdend of agressief gedrag, zowel van leerlingen als van ouders. Of het nu gaat om schelden, bedreigen, intimideren of slaan, agressie heeft een enorme impact op het slachtoffer en op de collega's en mag nooit worden getolereerd. 

1 Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en verbale agressie

In deze training leren wij u hoe escalatie van emoties te voorkomen en hoe effectief en professioneel om te gaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag van leerlingen en ouders. Uitgangspunt daarbij is zero-tolerance:
Emotie mag, agressie niet!

1.1 Resultaat

 U heeft inzicht in uw eigen houding en gedrag en het effect daarvan op anderen.
 U heeft inzicht in uw eigen primaire reactie en uw persoonlijke grens bij agressie.
 U heeft inzicht in de gemeenschappelijke norm en kunt u die bewaken.
 U kunt escalatie van emoties voorkomen.
 U kunt effectief en professioneel omgaan met de verschillende vormen van agressie.
 U bent weerbaarder en 'staat u steviger in uw schoenen'.

1.2 Programma

Aan de hand van ons 3B-model maken wij u eerst Bewust van de impact van agressie op uzelf. 
Daarna leren we u uzelf te Beheersen. Tot slot leren wij u het agressieve gedrag van de ander positief 
te Beïnvloeden. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

Bewustwording
 Emotie en agressie, wat is het verschil en waar ligt de grens?
 Verschillende vormen van agressie herkennen
 De persoonlijke versus de gemeenschappelijke grens
 Inzicht in eigen houding en gedrag/hoe kom ik over?
 Schelden is melden en het belang van melden van agressie
Beheersing
 Spanningsherkenning: Wat doet spanning met mij?
 Wat is mijn natuurlijke reactie op agressie: vechten, vluchten of verstijven?
 Spanningscontrole: Hoe kan ik professioneel blijven handelen onder spanning?
Beïnvloeding
 De-escaleren bij oplopende emoties
 Duidelijk en helder grenzen stellen
 Effectief omgaan met de verschillende vormen van agressie.
 Oefenen met een professionele trainingsacteur op basis van herkenbare situaties uit uw praktijk.

1.3 Duur

De training duurt één dag of twee dagdelen.


2 Training Veilig fysiek ingrijpen bij agressie

Ondank alle inspanningen is escalatie van agressie niet altijd te voorkomen en moet er soms fysiek worden ingegrepen.
In deze module leren we u hoe zelfzeker, proportioneel en veilig fysiek in te grijpen bij agressie binnen de kaders van de wet.

2.1 Resultaat

 U weet wanneer wel en wanneer niet fysiek in te grijpen.
 U kunt in een spannende situatie een bewuste keuze maken wel of niet fysiek ingrijpen.
 U kunt veilig, professioneel en proportioneel ingrijpen bij fysieke agressie.
 U bent weerbaarder en 'staat u steviger in uw schoenen'.

2.2 Programma

Aan de hand van ons 3B-model maken wij u eerst Bewust van de impact van agressie op uzelf. 
Daarna leren we u uzelf te Beheersen. Tot slot leren wij u het agressieve gedrag van de ander positief te Beïnvloeden.
Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

Bewustwording
 Waarom en wanneer fysiek ingrijpen?
 Juridisch kader, wat mag wel en niet?
 De richtlijn: Wanneer fysiek ingrijpen binnen De Balans?
 Uitgangspunten veilig fysiek ingrijpen
Beheersing
 Spanningsherkenning: Wat doet spanning met mij?
 Wat is mijn natuurlijke reactie op agressie: vechten, vluchten of verstijven?
 Spanningscontrole: Hoe kan ik professioneel blijven handelen onder spanning?
Beïnvloeding
 Houdingscommunicatie. Wat straal jij uit? En helpt dat in deze escalatie om de rust te herstellen?
 Omgevingsbewustzijn: Waar wil je wel en niet staan tijdens een incident?
 Transporttechniek. We gaan van 'zonder aanraken' naar 'met aanraken'.
 Break outs: wijzen van los komen uit lastige situaties. Bijvoorbeeld het vastpakken van je kleding door leerlingen, schoppen en slaan van een klasgenoot, haren trekken, enz. Dit met als uitgangspunt dat er een moment komt dat je weer samen door de klas moet. Ofwel, de balans tussen ingrijpen en contactherstel.

2.3 Duur

De training duurt 7 uur.

3 Aanpak

Om de training te kunnen afstemmen op uw praktijk en uw wensen bestuderen wij voorafgaand aan de training uw agressieprotocol en uw huisregels, voeren wij gesprekken met deelnemers en leidinggevenden en bekijken wij de werkomgeving. Tijdens de training wisselen wij theoretische inleidingen af met oefeningen en rollenspellen op basis van herkenbare voorbeelden uit uw praktijk. Daarbij maken wij gebruik van een trainingsacteur. Wij gaan confronterend te werk in een veilige sfeer, met humor en met oog voor de draagkracht van de deelnemers. Na de training vindt er een uitgebreide evaluatie en terugkoppeling plaats en krijgt u advies hoe het geleerde te borgen en de veiligheid verder te vergroten.
Leren bij de agressietrainers is doen, ervaren en delen!

4 SKJ geaccrediteerd

Beide trainingen zijn geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in deze training?
Vraag dan informatie of een vrijblijvende offerte aan of neem contact met ons op via 088 - 555 1 666.

Informatie- of offerteaanvraag

Geïnteresseerd?

Vraag dan vrijblijvend informatie aan.

informatie aanvragen

U kunt ons ook bellen op

NL 088 555 1 666
BE 078 48 19 00

BEGRIPPENLIJST

© Copyright De agressietrainers    |    Website by ArtApart