Training
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie op school

Bijna 80% van het onderwijspersoneel wordt wel eens geconfronteerd met grensoverschrijdend of agressief gedrag, bijvoorbeeld van leerlingen die schreeuwen of vechten of van ouders die intimideren of bedreigen.
Wij leren u leerlingen aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag en effectief en professioneel om te gaan met agressief gedrag. Uitgangspunt daarbij is emotie mag, agressie niet!

Resultaten

 U kunt de verschillende vormen van agressie herkennen.
 U heeft inzicht in uw primaire reactie en uw persoonlijke grens.
 U kent de gemeenschappelijke grens van uw school.
 U kunt de gemeenschappelijke grens bewaken.
 U kunt effectief omgaan met agressieve leerlingen of ouders.

Programma

Wij stellen een maatwerk programma voor u samen op basis van onderstaande onderwerpen:

Omgaan met verbale agressie
Aan de hand van ons 3B-model maken we u eerst Bewust van de impact van agressie op uzelf. Daarna leren we u uzelf te Beheersen. Tot slot leren wij u het agressieve gedrag van de ander te Beïnvloeden. Aan bod komen:

 • de basisbehoeften van leerlingen (volgens Orthopedagoog Luc Stevens)
 • oorzaken van agressief gedrag
 • bewustwording: wat is mijn natuurlijke reactie op agressie en waar ligt mijn persoonlijke grens
 • spanningsherkenning en spanningscontrole
 • verschillende vormen van agressie herkennen            
 • de gemeenschappelijke grens/zero tolerance
 • duidelijk en helder grenzen stellen
 • effectief omgaan met de verschillende vormen van verbale agressie

Ingrijpen bij agressie
Soms is escalatie van agressie tussen leerlingen niet te voorkomen en moet er worden ingegrepen. Ingrijpen in een situatie die al geëscaleerd is vereist specifieke kennis en vaardigheden. Wij leren uw adequaat en veilig in te grijpen binnen de kaders van de wet. Hierbij komen aan bod:

 • de regels: wat mag wel en wat mag niet
 • het conflict stabiliseren
 • benaderings- en interventietechnieken

Omgaan met fysieke agressie
Als u geconfronteerd wordt met fysieke agressie is het goed ter zelfverdediging humaan en proportioneel zelfverdedigings- en weerbaarheidstechnieken te kunnen inzetten zonder de ander te schaden. Hierbij komen aan bod:

 • de regels: wat mag wel en wat mag niet?
 • zelfverdedigingstechnieken
 • weerbaarheidstechnieken
 • bevrijdingstechnieken 

Aanpak

Voorafgaand aan de training bestuderen wij uw agressieprotocol en uw huisregels, voeren wij gesprekken met deelnemers en bekijken wij de werkomgeving. Tijdens de training wisselen wij theoretische inleidingen af met oefeningen en rollenspellen op basis van herkenbare voorbeelden uit uw praktijk. Daarbij maken wij gebruik van een trainingsacteur. Wij gaan confronterend te werk in een veilige sfeer, met humor en met oog voor de draagkracht van de deelnemers. Na de training vindt er een uitgebreide evaluatie en terugkoppeling plaats.
Leren bij de agressietrainers is doen, ervaren en delen!

SKJ geaccrediteerd

Onze trainingen zijn geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Duur

De duur is afhankelijk van de samenstelling van de training.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in een incompany training? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Geïnteresseerd?

Vraag dan vrijblijvend informatie aan.

informatie aanvragen

U kunt ons ook bellen op

NL 088 555 1 666
BE 078 48 19 00

BEGRIPPENLIJST

© Copyright De agressietrainers    |    Website by ArtApart