Training
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
en agressie in de zorg

Zorgprofessionals worden regelmatig geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag als (seksuele) intimidatie en met agressie, zowel van cliënten als van familieleden of mantelzorgers. Soms wordt agressie ingezet om een snellere behandeling af te dwingen, maar vaak komt agressie voort uit onmacht of frustratie, of past het bij het ziektebeeld. Hoe het ook zij: agressie hoort er niet bij, ook niet in de zorg! Wij leren u hoe agressie te voorkomen en hoe effectief om te gaan met de verschillende vormen van agressie. Uitgangspunt daarbij is: Emotie mag, agressie niet!

Resultaten

 U kunt de verschillende vormen van agressie herkennen.
 U heeft inzicht in uw primaire reactie en uw persoonlijke grens.
 U kent de gemeenschappelijke grens van uw zorginstelling.
 U kunt de gemeenschappelijke grens bewaken.
 U kunt effectief omgaan met agressief gedrag van cliënten of derden.

Programma

Wij stellen een maatwerk programma voor u samen op basis van onderstaande onderwerpen:

Omgaan met verbale agressie
Aan de hand van ons 3B-model maken we u eerst Bewust van de impact van agressie op uzelf. Daarna leren we u uzelf en de situatie te Beheersen. Tot slot leren wij u het agressieve gedrag van de ander positief te Beïnvloeden. Aan bod komen:

 • bewustwording: wat is mijn natuurlijke reactie op agressie en waar ligt mijn persoonlijke grens
 • spanningsherkenning en spanningscontrole
 • verschillende vormen van agressie herkennen            
 • waar ligt de gemeenschappelijke grens
 • duidelijk en helder grenzen stellen
 • effectief omgaan met de verschillende vormen van agressie

Omgaan met fysieke agressie
Als u geconfronteerd wordt met fysieke agressie is het goed ter zelfverdediging humaan en proportioneel zelfverdedigings- en weerbaarheidstechnieken te kunnen inzetten zonder de ander te schaden. Hierbij komen aan bod:

 • de regels: wat mag wel en wat mag niet?
 • zelfverdedigingstechnieken
 • weerbaarheidstechnieken
 • bevrijdingstechnieken

Veilig op huisbezoek
Medewerkers die huisbezoek afleggen zoals thuiszorg-medewerkers, wijkverpleegkundigen, ambulancemedewerkers en huisartsen krijgen soms te maken met intimidatie en agressie in de woning van de cliënt. Dat brengt extra risico’s met zich mee. In deze module leert u bewust om te gaan met de risico’s en zorg te dragen voor uw eigen veiligheid. Aan bod komen:

 • de risico’s op agressie inschatten (checklist)
 • praktische voorzorgsmaatregelen nemen
 • hoe om te gaan met alcohol- of drugsmisbruik?
 • welke positie neemt u in de woning in?
 • excuses om de woning te kunnen verlaten
 • hoe schakelt u hulp in?
 • de regels: wat mag wel en wat mag niet?
 • zelfverdedigings- en weerbaarheidstechnieken

Het crisisontwikkelingsmodel (COM)
Het crisisontwikkelingsmodel geeft u inzicht in de ontwikkeling en het verloop van agressief gedrag en biedt handvaten om escalatie te voorkomen. Aan bod komen:

 • de uitgangspunten van het COM
 • de fases van het COM kennen en herkennen
 • gespreks- en interventietechnieken
 • werken met het crisisontwikkelingsmodel

Mentale weerbaarheid en veerkracht
Na een incident is er vaak weinig tijd om daar uitvoerig bij stil te staan. Om te zorgen dat u ook bij de volgende situatie of een volgend cliëntencontact geconcentreerd en veilig kunt werken moet u beschikken over de nodige mentale weerbaarheid en veerkracht. Aan bod komen:

 • doelen stellen
 • visualisatie
 • energiemanagement
 • stresshantering
 • gedachtencontrole
 • attentiecontrole
 • veilig blijven werken

Aanpak

Voorafgaand aan de training bestuderen wij uw agressieprotocol en uw huisregels, voeren wij gesprekken met deelnemers en bekijken wij de werkomgeving. Tijdens de training wisselen wij theoretische inleidingen af met oefeningen en rollenspellen op basis van herkenbare voorbeelden uit uw praktijk. Daarbij maken wij gebruik van een trainingsacteur. Wij gaan confronterend te werk in een veilige sfeer, met humor en met oog voor de draagkracht van de deelnemers. Na de training vindt er een uitgebreide evaluatie en terugkoppeling plaats.
Leren bij de agressietrainers is doen, ervaren en delen!

SKJ geaccrediteerd

Onze trainingen zijn geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Duur

De duur is afhankelijk van de samenstelling van de training.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in een incompany training? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Geïnteresseerd?

Vraag dan vrijblijvend informatie aan.

informatie aanvragen

U kunt ons ook bellen op

NL 088 555 1 666
BE 078 48 19 00

BEGRIPPENLIJST

© Copyright De agressietrainers    |    Website by ArtApart