Training
Omgaan met agressie bij gemeenten

Medewerkers van gemeenten die contact hebben met burgers, zoals baliemedewerkers, consulenten in het sociale domein, buitendienstmedewerkers en handhavers worden regelmatig geconfronteerd met agressie. Agressie heeft een enorme impact en is onacceptabel. Wij leren u hoe agressie te voorkomen en hoe effectief om te gaan met de verschillende vormen van agressie. Uitgangspunt daarbij is zero-tolerance: emotie mag, agressie niet!

Resultaten

 U heeft inzicht in uw primaire reactie en uw persoonlijke grens.
 U kent de gemeenschappelijke zero-tolerance grens.
 U kunt de gemeenschappelijke grens bewaken.
 U kunt effectief omgaan met de verschillende vormen van verbale agressie.

Programma

Wij stellen een maatwerk programma voor u samen op basis van onderstaande onderwerpen:

Agressie voorkomen 
Met goede communicatie is agressie vaak te voorkomen. Daarom leren wij u in deze module duidelijk te communiceren. Aan bod komen:

 • gesprekstechnieken 
 • de regie in een gesprek krijgen of houden 
 • een gesprek beëindigen 
 • slecht nieuws brengen

Omgaan met verbale agressie 
Aan de hand van ons 3B-model maken wij u eerst Bewust van de impact van agressie op uzelf. Daarna leren we u uzelf te Beheersen. Tot slot leren wij u het agressieve gedrag van de ander te Beïnvloeden. Aan bod komen: 

 • bewustwording: wat is mijn natuurlijke reactie op agressie en waar ligt mijn persoonlijke grens
 • spanningsherkenning en spanningscontrole
 • verschillende vormen van agressie herkennen            
 • de gemeenschappelijke grens/zero tolerance
 • duidelijk en helder grenzen stellen
 • effectief omgaan met de verschillende vormen van verbale agressie

Veilig op huisbezoek
Medewerkers die op huisbezoek gaan krijgen te maken met intimidatie en agressie in de woning van de klant. Dat brengt extra risico’s met zich mee. In deze module leert u bewust om te gaan met de risico’s en zorg te dragen voor uw eigen veiligheid. Aan bod komen:

 • de risico’s op agressie inschatten (checklist)
 • praktische voorzorgsmaatregelen nemen
 • hoe om te gaan met alcohol- of drugsmisbruik?
 • welke positie neemt u in de woning in?
 • excuses om de woning te kunnen verlaten
 • hoe schakelt u hulp in?
 • de regels: wat mag wel en wat mag niet?
 • zelfverdedigings- en weerbaarheidstechnieken          

Ingrijpen bij agressie 
Helaas is escalatie van agressie niet altijd te voorkomen en is het nodig dat het interventieteam of collega’s ingrijpen. Ingrijpen in een situatie die al geëscaleerd is vereist specifieke kennis en vaardigheden. Hierbij komen aan bod:

 • de regels: wat mag wel en wat mag niet
 • het conflict stabiliseren
 • benaderings- en interventietechnieken 

Aanpak

Voorafgaand aan de training bestuderen wij uw agressieprotocol en uw huisregels, voeren wij gesprekken met deelnemers en bekijken wij de werkomgeving. Tijdens de training wisselen wij theoretische inleidingen af met oefeningen en rollenspellen op basis van herkenbare voorbeelden uit uw praktijk. Daarbij maken wij gebruik van een trainingsacteur. Wij gaan confronterend te werk in een veilige sfeer, met humor en met oog voor de draagkracht van de deelnemers. Na de training vindt er een uitgebreide evaluatie en terugkoppeling plaats.
Leren bij de agressietrainers is doen, ervaren en delen!

SKJ geaccrediteerd 

Onze trainingen zijn geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Duur

De duur is afhankelijk van de samenstelling van de training.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in een incompany training? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Geïnteresseerd?

Vraag dan vrijblijvend informatie aan.

informatie aanvragen

U kunt ons ook bellen op

NL 088 555 1 666
BE 078 48 19 00

BEGRIPPENLIJST

© Copyright De agressietrainers    |    Website by ArtApart