Training 
Ingrijpen als interventieteam


Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat het niet lukt een situatie te de-escaleren. De klant blijft agressief en weigert te vertrekken, ook na beëindiging van het gesprek. Op dat moment is het belangrijk de hulp van een interventieteam te kunnen inschakelen om in te grijpen. Ingrijpen in een situatie die geëscaleerd is, vereist specifieke kennis en vaardigheden. Het interventieteam moet de conflicterende partijen scheiden, de collega opvangen, de rust herstellen en de klant vorderen te vertrekken. Weigert de klant te vertrekken, dan kan deze worden aangehouden en overgedragen aan de politie. 

Resultaat

Na de training kan het interventieteam effectief en professioneel ingrijpen bij agressie volgens het agressieprotocol en binnen de kaders van de wet.

Programma

Het programma kan worden samengesteld uit een training Ingrijpen als interventieteam en een praktijkoefening.

Training Ingrijpen bij agressie

Aan de hand van ons 3B-model maken wij u eerst Bewust van de impact van agressie op uzelf. 
Daarna leren we u uzelf te Beheersen. Tot slot leren wij u het agressieve gedrag van de ander positief 
te Beïnvloeden. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

Bewustwording
 het agressieprotocol in vogelvlucht
 soorten agressie herkennen namelijk: frustratie, instrumenteel, willekeurig
 waar ligt de gezamenlijke grens?
 ingrijpen is einde gesprek!
 het wettelijk kader: wat mag wel en wat mag niet
 gebouwinspectie met de deelnemers
Beheersing
 spanningsherkenning: Wat doet spanning met mij?
 wat is mijn natuurlijke reactie op agressie: vechten, vluchten of verstijven?
 spanningscontrole: Hoe kan ik professioneel blijven handelen onder spanning?
Beïnvloeding
 rol- en taakverdeling bij het ingrijpen
 het conflict stabiliseren
 de klant vorderen op basis van huisvredebreuk
 de klant aanhouden en overdragen aan de politie
 benaderings- en interventietechnieken oefenen met een trainingsacteur

Praktijkoefening

Wij adviseren u om enkele weken na de training een praktijkoefening te organiseren. Tijdens deze praktijkoefening wordt er geoefend met het gebruik van de alarmknop(pen) waarna de leden van het interventieteam komen ingrijpen zoals ze dat in de training hebben geleerd. Zo kunnen de leden van het team het geleerde nog een keer oefenen in een veilige setting en krijgen 
de collega’s inzicht in het proces van ingrijpen zodat ze weten wat ze kunnen verwachten van het interventieteam wanneer ze alarm slaan. Dit vergroot het veiligheidsgevoel van de medewerkers.

Aanpak

Om de training te kunnen afstemmen op uw praktijk en uw wensen bestuderen wij voorafgaand aan de training uw agressieprotocol en uw huisregels, voeren wij gesprekken met deelnemers en leidinggevenden en bekijken wij de werkomgeving. Tijdens de training wisselen wij theoretische inleidingen af met oefeningen en rollenspellen op basis van herkenbare voorbeelden uit uw praktijk. Daarbij maken wij gebruik van een trainingsacteur. Wij gaan confronterend te werk in een veilige sfeer, met humor en met oog voor de draagkracht van de deelnemers. Na de training vindt er een uitgebreide evaluatie en terugkoppeling plaats en krijgt u advies hoe het geleerde te borgen en de veiligheid verder te vergroten.  

Duur

De training duurt één dag, de praktijkoefening duurt één dagdeel.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in deze training?
Vraag dan informatie of een vrijblijvende offerte aan of neem contact met ons op via 088 - 555 1 666.

Offerte aanvragen

Geïnteresseerd?

Vraag dan vrijblijvend informatie aan.

informatie aanvragen

U kunt ons ook bellen op

NL 088 555 1 666
BE 078 48 19 00

BEGRIPPENLIJST

© Copyright De agressietrainers    |    Website by ArtApart