illustratie Mysteryagressor

De Mysteryagressor© op bezoek
De ultieme praktijktest voor uw agressiebeleid

 

Medewerkers met klantencontact worden steeds vaker geconfronteerd met agressie. Om ze daar tegen te beschermen heeft u de nodige maatregelen genomen. U heeft gezorgd voor een veilige werkomgeving, een agressieprotocol en een interventieteam dat ingrijpt bij agressie. Maar werkt dat ook in de praktijk? Wordt er snel en adequaat ingegrepen bij agressie? Weet u dat niet? Nodig dan De Mysteryagressor eens uit voor de ultieme praktijktest.

Resultaat

Na het bezoek van de Mysteryagressor:
 Weet u of er snel, adequaat en volgens het agressieprotocol wordt ingegrepen bij agressie.
 Heeft u concrete aanbevelingen om u nog beter voor te bereiden op agressie.
 Kunt u de veiligheid èn het veiligheidsgevoel van uw medewerkers verder vergroten.

Programma

De Mysteryagressor is een soort mysteryguest, alleen gedraagt hij zich niet bepaald als gast maar
als agressieve klant. Samen met een vooraf geselecteerde en ingelichte medewerker die als slachtoffer fungeert,  wordt een levensechte agressiesituatie nagebootst. Tijdens deze simulatie roept het slachtoffer de hulp in van het interventieteam zoals beschreven in het protocol en zonder dat dit team vooraf is geïnformeerd. Deze simulatie maakt voor alle betrokkenen snel en op een veilige manier zichtbaar of en hoe er door de organisatie wordt ingegrepen bij agressie.

Aanpak

De rol van Mysteryagressor wordt gespeeld door een ervaren agressietrainer. Voorafgaand aan de simulatie bestudeert hij uw agressieprotocol, bekijkt hij de werkomgeving en bespreekt hij de simulatie met uw medewerker die als slachtoffer fungeert. De simulatie wordt geobserveerd door een van onze adviseurs die tijdens de simulatie eventuele klanten opvangt en informeert. Aansluitend aan de simulatie vindt er een evaluatie plaats met alle betrokkenen, zoals het slachtoffer en de leden van het interventieteam. Na het bezoek van de Mysteryagressor ontvangt u een rapportage met onze bevindingen en met concrete aanbevelingen, zodat u zich nog beter kunt voorbereiden op agressie.

Prijs

De prijs voor een bezoek van de Mysteryagressor bedraagt € 1.195,- exclusief Btw en reiskosten.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in deze training?
Vraag dan informatie of een vrijblijvende offerte aan of neem contact met ons op via 088 - 555 1 666.

Informatie- of offerteaanvraag

Geïnteresseerd?

Vraag dan vrijblijvend informatie aan.

informatie aanvragen

U kunt ons ook bellen op

NL 088 555 1 666
BE 078 48 19 00

BEGRIPPENLIJST

© Copyright De agressietrainers    |    Website by ArtApart